Regulamin rozgrywek weteranów - zaproszenie do konsultacji - Klub Sportowy Podwawelski - Tenis stołowy - Turnieje Poniedziałkowe
Klub Sportowy Podwawelski - Tenis stołowy - Turnieje Poniedziałkowe
 
 
Nawigacja
Tenis stołowy

Forum

2 liga

3 liga

4 liga zach�d

5 liga Gr.A Krak�w

5 liga Gr.B Krak�w

Video

Szukaj

Kategorie Newsów
Archiwum Newsów
Mapa Serwisu

Kontakt
Statystyki strony
Klub Sportowy Podwawelski - Tenis stołowy - Turnieje Poniedziałkowe
WITAMY:
yqWymoreHallwachskv
jako nowego użytkownika.

Zarejestrowanch Uzytkowników: 63169

Super Administratorzy: 2
Administratorzy: 7
Użytkownicy: 63160

Użytkownicy Online:

tomekjez 6 dni
Blady 2 tygodni
Mamasita 6 tygodni
BOCHMAR 9 tygodni
alek10 tygodni

Go¶ci Online: 7

Twoje IP to: 34.237.76.91

Kategorie Forum 46
Wątki na Forum 720
Posty na Forum 2195
Komentarzy 4586
Księga Go¶ci
Newsy 1389
Artykuły 19
Foto Albumy 17
Zdjęcia w Albumach 263
¶ciagniętych plików 22
Kategorie Downloads 3
Ciekawe Strony 10
Postów w Shoutbox 6670
Ostatnio Widziani
tomekjez 6 dni
Blady 2 tygodni
Mamasita 6 tygodni
BOCHMAR 9 tygodni
alek10 tygodni
losfer11 tygodni
doktorek13 tygodni
FilipU16 tygodni
Marthinus21 tygodni
Holly22 tygodni
Ostatnie aktywne Tematy
W±tek Odpowiedzi Ostatni Post
Punktacja po 2 Turniejach 0 tomekjez 10-09-2019 16:26
Punktacja po 16 Turniejach ... 0 tomekjez 26-08-2019 22:32
Punktacja po 15 Turniejach 0 tomekjez 23-08-2019 10:13
Punktacja po 14 Turniejach 0 tomekjez 20-08-2019 08:54
Punktacja po 13 Turniejach 0 tomekjez 15-08-2019 22:17
PustaMiska - akcja charytatywna
Regulamin rozgrywek weteranów - zaproszenie do konsultacji
Komisja Sportu Masowego PZTS zaprasza wszystkich zainteresowanych do współtworzenia regulacji dotycz±cych funkcjonowania ¶rodowiska weteranów tenisa stołowego. W zał±czeniu publikujemy projekt Regulaminu Rozgrywek, prosimy o przesyłanie uwag i pomysłów dotycz±cych tego zagadnienia na adres mailowy barbara.t-stach@pzts.pl do pi±tku 18 czerwca br.

Niedawno odbyły się dwudniowe konsultacje na temat regulacji spraw dotycz±cych weteranów tenisa stołowego. W spotkaniu wzięli udział członkini Zarz±du i Przewodnicz±ca Komisji Sportu Masowego PZTS Barbara Stach-Tereszkiewicz, członkowie Komisji Piotr Bochnacki i Stefan Dzierżko, członek Zarz±du i Przewodnicz±cy Wydziału Rozgrywek PZTS Sylwester Małecki oraz Barbara Kowalska, Janusz Grajkowski, Mariusz Piński, Marian WoĽniak, Waldemar Czapski i autor projektu Marek Przybyłowicz, do którego także można przesyłać uwagi (adres mailowy: agamar@agamar.pl ).

W najbliższym czasie planowane jest przedłożenie Regulaminu Zarz±dowi PZTS i Radzie Zwi±zku.

pobierz: Regulamin Rozgrywek Weteranów Link
Komentarze
doktorek dnia czerwiec 14 2010 23:32:29
Przesłałem swoje pierwsze pytania, wątpliwości. W tekście projektu regulaminu pogrubioną kursywą są moje pytania:
GRAND PRIX POLSKI
SEZON 2010/2011
Rozdział I
Rada Weteranów
1. Rada Weteranów jako ciało doradcze Polskiego Związku Tenisa Stołowego zajmuje się
wszystkimi sprawami dotyczącymi środowiska weteranów.
2. Do najważniejszych zadań i kompetencji Rady Weteranów realizowanych w ścisłej współpracy
z Zarządem, Komisją Sportu Masowego, Wydziałem Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego
oraz Okręgowymi Związkami Tenisa Stołowego należą:
1) rozwój i popularyzacja zdrowego sposobu życia poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej
weteranów,
2) opiniowanie wszystkich spraw związanych za sportem weteranów,
3) organizacja i nadzór nad rozgrywkami indywidualnymi weteranów m. in. poprzez coroczne
ustalanie kalendarza imprez, wybór organizatorów zawodów oraz prowadzenie
Ogólnopolskiego Rankingu Weteranów dla zawodniczek i zawodników weteranów we
wszystkich kategoriach wiekowych,
4) prowadzenie strony internetowej poświęconej sprawom środowiska weteranów,
5) prowadzenie działań marketingowych w celu pozyskania środków finansowych mających na
celu rozwój systemu rywalizacji sportowej weteranów,
6) nadzór nad gospodarką finansową środków pozyskanych przez Polski Związek Tenisa
Stołowego z tytułu opłat za wydanie licencji weterana,
7) rozwój kontaktów międzynarodowych m.in. poprzez organizację Międzynarodowych
Mistrzostw Polski Weteranów, powołanie Klubu Reprezentanta Polski oraz wszechstronną
pomoc dla zawodniczek i zawodników weteranów uczestniczących w Mistrzostwach Świata
Weteranów i Mistrzostwach Europy Weteranów.
3. Rada Weteranów składa się z 7-11 członków w tym: Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego oraz Sekretarza wybieranych przez uczestników Indywidualnych
Mistrzostw Polski Weteranów. Kadencja Rady Weteranów jest równa z kadencją Zarządu
Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Skład Rady Weteranów zatwierdza Zarząd Polskiego
Związku Tenisa Stołowego. W czasie trwania kadencji Rada Weteranów może wnioskować
do Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego o odwołanie i powołanie członka.
4. Posiedzenia Rady Weteranów odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez
Przewodniczącego. W posiedzeniu Rady Weteranów mogą uczestniczyć zaproszeni goście. Uchwały
Rady Weteranów zapadają podczas posiedzeń w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej 6 Członków. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie Członkowie Rady
Weteranów.
5. Rada Weteranów może podjąć uchwałę bez zwoływania posiedzenia.
Rozdział II
Przepisy ogólne
6. Rada Weteranów organizuje i sprawuje nadzór nad rozgrywkami indywidualnymi weteranów
w oparciu o następujące przepisy:
1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1298 z
późniejszymi zmianami),
2) ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. 1996 nr 25 poz. 113 z
późniejszymi zmianami),
3) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104
z późniejszymi zmianami),
4) ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62,
poz. 504),
5) przepisy Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (The International Table Tennis
Federation),
6) przepisy Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (The European Table Tennis Union),
7) Statut Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
8) Regulamin Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2010/2011 oraz inne
przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
9) Regulamin Rozgrywek Weteranów Sezon 2010/2011.
7. Rada Weteranów organizuje i sprawuje nadzór nad rozgrywkami indywidualnymi weteranów,
odbywającymi się na terenie Polski, w których mają prawo uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy
posiadający licencję zawodnika weterana.
8. Rada Weteranów może organizować rozgrywki szczebla centralnego, których głównym
organizatorem i sprawującym nadzór jest Polski Związek Tenisa Stołowego, a także rozgrywki, których
organizacja została zlecona Radzie Weteranów przez Polski Związek Tenisa Stołowego lub inne
uprawnione organy.
9. Rada Weteranów może przekazać organizację nad rozgrywkami indywidualnymi weteranów
dowolnemu podmiotowi.
10. W sezonie 2010/2011 Rada Weteranów organizuje i sprawuje nadzór nad rozgrywkami
indywidualnymi weteranów w następujących kategoriach wiekowych:
1) weterani w wieku 40-49 lat, urodzeni w latach 1962-1971,
2) weterani w wieku 50-59 lat, urodzeni w latach 1952-1961,
3) weterani w wieku 60-64 lat, urodzeni w latach 1947-1951,
4) weterani w wieku 65-69 lat, urodzeni w latach 1942-1946,
5) weterani w wieku 70-74 lat, urodzeni w latach 1937-1941,
6) weterani w wieku 75-79 lat, urodzeni w latach 1932-1936,
7) weterani w wieku powyżej 80 lat, urodzeni w 1931 roku i starsi.
11. W sezonie 2010/2011 Rada Weteranów organizuje i sprawuje nadzór nad następującymi
rozgrywkami indywidualnymi weteranów:
1) Międzynarodowe Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów,
2) Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów,
3) ogólnopolskie turnieje z cyklu Grand Prix Polski:
- 5 turniejów kategorii A (wartość nagród rzeczowych powyżej 10.000 zł.)
- 5 turniejów kategorii B (wartość nagród rzeczowych powyżej 5.000 zł.)

czy musi odbyć się po 5 turniejów kat.A i B ? czy może się odbyć max 5 turniejów w kat?

4) inne rozgrywki, których organizacja została zlecona Radzie Weteranów przez Polski Związek
Tenisa Stołowego, Okręgowe Związki Tenisa Stołowego lub inne uprawnione organy.
12. Na podstawie wyników sportowych Indywidualnych Mistrzostw Polski Weteranów i
ogólnopolskich turniejów z cyklu Grand Prix Polski kategorii A i B oraz na podstawie punktacji
stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu Rozgrywek Weteranów prowadzony będzie na
bieżąco Ogólnopolski Ranking Weteranów dla zawodniczek i zawodników weteranów we wszystkich
kategoriach wiekowych, do którego zaliczane będzie 5 najlepszych wyników w sezonie. Przejście
zawodniczki lub zawodnika do starszej kategorii następuje z zachowaniem punktów według
Ogólnopolskiego Rankingu Weteranów
Rozdział III
Sprawy finansowe
13. Zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach indywidualnych weteranów w sezonie
2010/2011 organizowanych i nadzorowanych przez Radę Weteranów zobowiązani są do wniesienia
następujących opłat:
- opłata za przyznanie licencji zawodnika weterana dla zawodniczki lub zawodnika w sezonie
2010/2011, której wysokość została uchwalona przez Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego na
wniosek Rady Weteranów - 50 zł
Polski Związek Tenisa Stołowego, ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa
Bank Millennium S.A. PL 64 1160 2202 0000 0000 6084 3484 (licencja zawodnika weterana)

Czy to jeszcze jest sport masowy? W przeliczeniu jest to 4 złote z groszami miesięcznie ale parę osób może to zniechęcić.

- wpisowe do rozgrywek indywidualnych weteranów w sezonie 2010/2011 organizowanych i
nadzorowanych przez Radę Weteranów, którego wysokość została uchwalona przez Zarząd Polskiego
Związku Tenisa Stołowego na wniosek Rady Weteranów:
1) Międzynarodowe Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów - 50 zł
płatne w terminie 30 dni przed zawodami u organizatora
2) Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów - 50 zł
płatne w terminie 14 dni przed zawodami u organizatora
3) ogólnopolskie turnieje z cyklu Grand Prix Polski kategorii A - 35 z ł i kategorii B – 25 zł.
płatne w terminie 14 dni przed zawodami u organizatora
4) inne rozgrywki, których organizacja została zlecona Radzie Weteranów przez Polski
Związek Tenisa Stołowego, Okręgowe Związki Tenisa Stołowego lub inne uprawnione
organy
płatne w dniu zawodów u organizatora
Rozdział IV
Warunki uczestnictwa
14. Warunkiem uczestnictwa zawodniczki lub zawodnika w rozgrywkach indywidualnych
weteranów organizowanych i nadzorowanych przez Radę Weteranów jest spełnienie wszystkich
wymogów wynikających z przepisów wymienionych w pkt. 6 niniejszego Regulaminu Rozgrywek
Weteranów, a w szczególności:
1) brak jakichkolwiek, przeterminowanych zobowiązań finansowych w stosunku do Polskiego
Związku Tenisa Stołowego,
2) posiadanie licencji zawodnika weterana uprawniającej do uczestnictwa w sporcie
kwalifikowanym przyznanej przez Polski Związek Tenisa Stołowego zgodnie art. 29. ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym,
3) posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego,

czy znów wracamy do słynnych badań lekarskich? Weterani to ludzie dorośli.

4) posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
wynikłych na skutek uprawiania sportu kwalifikowanego zgodnie art. 31. ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym,
5) opłacenie wpisowego w wysokości określonej w pkt. 13 niniejszego Regulaminu Rozgrywek
Weteranów,
6) spełnienie szczegółowych warunków uczestnictwa określonych w regulaminach lub
komunikatach organizacyjnych zawodów.
Rozdział V
Standardy organizacji imprez
15. W sezonie 2010/2011 obowiązują następujące standardy organizacji imprez:
opis MIMP IMP KAT. A KAT. B
wartość nagród rzeczowych 25.000 zł 15.000 zł 10.000 zł 5.000 zł

czy gramy dla pieniędzy, nagród? Czy może dla przyjemności? Miło jest dostać nagrodę rzeczową ale nie jest ona konieczna.
konieczność rozgrywania wszystkich kategorii
wiekowych + + + -
Komitet Organizacyjny + + + +
publikacja materiałów informacyjnych na stronie
internetowej + + + +
konferencja prasowa + + - -
informacje prasowe zapowiadające zawody + + - -
materiały promocyjne + + - -
medale, puchary i dyplomów + + + +
stanowisko sędziego głównego + + + +
punkt informacyjny zawodów + +
opieka medyczna + + + +
hala do gry 16 stołów 16 stołów 12 stołów 8 stołów
trybuny dla zawodniczek, zawodników i kibiców + + + -
równomierne oświetlenie całego pola rozgrywek + + + +
ograniczenie dostępu światła dziennego + + + +
nagłośnienie w hali do gry + + + +
dostęp do bezprzewodowego Internetu + +
bufet w pobliżu hali do gry + + + +
zapewnienie zakwaterowania + + + -
zapewnienie wyżywienia + + + -
wypełnienie zobowiązań marketingowych wobec
sponsorów + + - -
wypełnienie zobowiązań marketingowych wobec
współorganizatorów + + - -
wypełnienie zobowiązań wobec patronów
medialnych + + - -
zaproszenia na zawody skierowane do klubów
i stowarzyszeń tenisa stołowego + + + +
ceremonia otwarcia + + + +
ceremonii zamknięcia i wręczenie medali + + + +
sprawozdanie z zawodów + + + +
dokumentacja fotograficzna z zawodów + + + +
Rozdział VI
Sposoby przeprowadzania imprez
16. W sezonie 2010/2011 obowiązują następujące sposoby przeprowadzania imprez:
1) konkurencje i liczba uczestników:
- Międzynarodowe Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów oraz Indywidualne
Mistrzostwa Polski Weteranów:
- gry pojedyncze: do 128 najlepszych zawodniczek lub zawodników według
Ogólnopolskiego Rankingu Weterana; warunkiem rozegrania zawodów w danej
kategorii wiekowej jest udział co najmniej 8 zawodniczek, zawodników lub par; w
uzasadnionych przypadkach organizator zawodów, w porozumieniu z Radą
Weteranów, może dopuścić do rywalizacji zawodniczek lub zawodników z różnych
kategorii wiekowych,
- gry podwójne i mieszane: liczba par bez ograniczeń,
- ogólnopolskie turnieje Grand Prix Polski kategorii A i B:
- gry pojedyncze: liczba zawodniczek lub zawodników bez ograniczeń; warunkiem
rozegrania zawodów w danej kategorii wiekowej jest udział co najmniej 8
zawodniczek, zawodników lub par; w uzasadnionych przypadkach organizator
zawodów, w porozumieniu z Radą Weteranów, może dopuścić do rywalizacji
zawodniczek lub zawodników z różnych kategorii wiekowych,
2) system rozgrywania:
- Międzynarodowe Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów oraz Indywidualne
Mistrzostwa Polski Weteranów:
- gry pojedyncze: system do dwóch porażek z możliwością zajęcia 3 miejsca przez
zawodniczkę lub zawodnika z lewej strony tabeli,
- gry podwójne i mieszane: system bezpośredniej eliminacji,
- ogólnopolskie turnieje Grand Prix Polski kategorii A i B:
- gry pojedyncze:
- turniej eliminacyjny: system grupowy z udziałem 3-4 zawodniczek lub
zawodników w każdej z grup w celu wyłonienia 32 uczestników turnieju
głównego; do dalszej rywalizacji awansują zawodniczki lub zawodnicy, którzy
zajęli co najmniej 1 i 2 miejsca w każdej z grup,
- w przypadku uczestnictwa w turnieju eliminacyjnym ponad 64 zawodniczek lub
zawodników w celu wyłonienia 32 uczestników turnieju głównego przeprowadza
się turniej dodatkowy systemem bezpośredniej eliminacji z udziałem
zawodniczek lub zawodników, którzy zajęli 2 miejsca w każdej z grup,
- turniej główny z udziałem 32 zawodniczek lub zawodników: system do dwóch
porażek z możliwością zajęcia 3 miejsca przez zawodniczkę lub zawodnika z lewej
strony tabeli; w pierwszej rundzie turnieju głównego wyklucza się rywalizację
zawodników z tej samej grupy turnieju eliminacyjnego,
- turniej pocieszenia: system do dwóch porażek z udziałem zawodniczek lub
zawodników, którzy zajęli 3 i 4 miejsca w grupach w turnieju eliminacyjnym oraz
zawodników uczestniczących w turnieju dodatkowym, którzy nie awansowali do
turnieju głównego, z możliwością zajęcia 33 miejsca przez zawodniczkę lub
zawodnika z prawej strony tabeli,
- w przypadku zgłoszenia do danej kategorii wiekowej poniżej 32 zawodniczek lub
zawodników turniej eliminacyjny i turniej pocieszenia nie są rozgrywane,
3) sposoby rozstawienia:
- gry pojedyncze: według Ogólnopolskiego Rankingu Weterana,
- gry podwójne i mieszane: na podstawie sumy punktów według Ogólnopolskiego
Rankingu Weteranów zdobytych przez zawodniczki i zawodników tworzących parę,
- dopuszcza się do udziału w danej kategorii wiekowej pary, w której jedna z zawodniczek
lub jeden zawodników jest ze starszej kategorii wiekowej, a rozstawienie pary
następuje na podstawie sumy punktów według Ogólnopolskiego Rankingu Weteranów
zdobytych przez zawodniczki lub zawodników w dwóch kategoriach wiekowych,
- w przypadku równej liczby punktów par podwójnych na wyższym miejscu rozstawiana
jest para, której zawodniczka lub zawodnik zdobył najwyższą liczbę punktów według
Ogólnopolskiego Rankingu Weteranów,
- w przypadku równej liczby punktów par mieszanych na wyższym miejscu rozstawiana
jest para, której zawodnik zdobył większą liczbę punktów według Ogólnopolskiego
Rankingu Weteranów.

Czy nie brakuje tu ramek terminowych rozgrywania każdych z tych zawodów? Np.sobota-niedziela, weterani to nie bezrobotni bogaci emeryci-renciści.

Rozdział VII
Kary
17. Z tytułu przekroczenia przepisów wymienionych w pkt. 6 niniejszego Regulaminu Rozgrywek
Weteranów w związku z udziałem w rozgrywkach indywidualnych weteranów organizowanych i
nadzorowanych przez Radę Weteranów na podstawie Statutu Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego może nakładać następujące kary:
4) otrzymanie pierwszej żółtej kartki - kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika
weterana w wysokości 50 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania żółtej kartki,
5) otrzymanie drugiej żółtej kartki - kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika weterana
w wysokości 100 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania żółtej kartki,
6) otrzymanie trzeciej żółtej kartki - kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika weterana
w wysokości 100 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania żółtej kartki,
7) otrzymanie czerwonej kartki – kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika weterana w
wysokości 200 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania czerwonej kartki.
18. Decyzja o nałożeniu kary powinna zawierać: wskazanie ukaranego, podstawę prawną
nałożenia kary, uzasadnienie nałożenia kary, rodzaj kary oraz sposób i termin jej wykonania, a także
pouczenie o trybie odwoławczym od nałożonej kary.
19. Odpis decyzji o nałożeniu kary przez Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego powinien
zostać niezwłocznie doręczony ukaranemu.

Czy w takim razie na każdych zawodach weteranów będą przy każdym stole licencjonowani sędziowie?

Rozdział VIII
Sprawy sporne i protesty
20. W sprawach spornych, zgłaszanych po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł, dotyczących
wyłącznie organizacji i przebiegu rozgrywek indywidualnych weteranów, decyzje podejmuje Komisja
Odwoławcza powołana spośród obecnych Członków Rady Weteranów. Decyzje Komisji Odwoławczej
są ostateczne.
21. W sprawach spornych, zgłaszanych po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł, dotyczących
interpretacji przepisów gry podczas rozgrywek indywidualnych weteranów decyzje podejmuje
Komisja Sędziowska. Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne.
22. Protest w formie pisemnej wraz z opłatą za wniesienie protestu w wysokości 500 zł, powinien
zostać wniesiony do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w terminie 48 godzin
od zaistnienia zdarzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu opłata za wniesienie
protestu nie podlega zwrotowi.
Rozdział IX
Tryb odwoławczy
23. Od decyzji Komisji Odwoławczej powołanej spośród obecnych Członków Rady Weteranów
dotyczących rozgrywek indywidualnych weteranów przysługuje wniesienie odwołania do Wydziału
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
24. Od decyzji Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego dotyczących rozgrywek
indywidualnych weteranów przysługuje wniesienie odwołania do Zarządu Polskiego Związku Tenisa
Stołowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
25. W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od orzeczeń polskiego związku sportowego
osobie wnioskującej o przyznanie licencji zawodnika lub pozbawionej takiej licencji przysługuje skarga
do wojewódzkiego sądu administracyjnego zgodnie z Art. 30 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
sporcie kwalifikowanym.
26. Do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim mogą być
zaskarżone decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe właściwych organów Polskiego Związku Tenisa
Stołowego zgodnie z Art. 43 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym.
27. Prawo zaskarżenia do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie
Olimpijskim decyzji dyscyplinarnych lub regulaminowych właściwych organów Polskiego Związku
Tenisa Stołowego przysługuje ponadto osobie uprawnionej, jeżeli decyzje te zostały wydane z
rażącym naruszeniem przepisów prawa, statutów i regulaminów lub strona została pozbawiona
prawa do obrony zgodnie z Art. 43 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym.
28. Od orzeczenia dyscyplinarnego lub regulaminowego wydanego przez Trybunał w sprawach, o
których mowa w Art. 43 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym, oraz
postanowienia wydanego na podstawie Art. 23a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie
kwalifikowanym przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w przypadku rażącego
naruszenia przepisów prawa lub oczywistej niesłuszności orzeczenia zgodnie z Art. 44 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym.
Rozdział X
Przepisy końcowe
29. Regulamin Rozgrywek Weteranów sezon 2010/2011 został przyjęty uchwałą Zarządu
Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 19 czerwca 2010 roku.
30. Regulamin Rozgrywek Weteranów 2010/2011 obowiązuje do chwili uchwalenia przez Zarząd
Polskiego Związku Tenisa Stołowego Regulaminu Rozgrywek Weteranów sezon 2011/2012.
Załącznik 1
Punktacja Ogólnopolskiego Rankingu Weteranów
miejsce IMP KAT. A KAT. B
1 330 250 165
2 305 230 155
3 285 215 145
4 270 205 135
5-6 255 195 130
7-8 235 180 120
9-12 205 160 105
13-16 170 155 85
17-24 140 105 70
25-32 120 90 60
33 110 80 55
34 100 70 50
35 90 60 45
36 80 55 40
37-38 75 50 35
39-42 70 40 30
43-50 65 35 25
51-66 55 33 28
67-98 45 30 23
99 i niżej 30 20 15
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jeste¶ jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog± dodawać posty w shoutboksie.

tomekjez
30/08/2019 16:07
Rozdanie nagród za obydwa TOPy (wiosna i lato) odbędzie się 9.09.2019 na turnieju poniedziałkowym

tomekjez
26/08/2019 22:46
z tego powodu przynajmniej 4 osoby w kolejności z następnych miejsc czyli: 17,18,19, 21,23,24,25,26 (20 i 22 nie bedzie na pewno)

tomekjez
26/08/2019 22:40
Na tą chwilę już wiem, że z pierwszej 16-ki kwalifikującej sie do gry w TOPie nie pojawią się na pewno 4-ry osoby, oraz z następnych w kolejności nie będzie na pewno 1-ej

tomekjez
26/08/2019 22:36
Ostatni turniej cyklu letniego 2019 za nami. TOP12 odbędzie się jak już pisałem 28.08.2019 w środę.

tomekjez
21/08/2019 22:45
tu na czacie, przez kolegę... itd - wchodzą do gry za nich następne osoby klasyfikacji

Archiwum