Regulamin rozgrywek weteranów - Klub Sportowy Podwawelski - Tenis stołowy - Turnieje Poniedziałkowe
Klub Sportowy Podwawelski - Tenis stołowy - Turnieje Poniedziałkowe
 
 
Nawigacja
Tenis stołowy

Forum

2 liga

3 liga

4 liga zach�d

5 liga Gr.A Krak�w

5 liga Gr.B Krak�w

Video

Szukaj

Kategorie Newsów
Archiwum Newsów
Mapa Serwisu

Kontakt
Statystyki strony
Klub Sportowy Podwawelski - Tenis stołowy - Turnieje Poniedziałkowe
WITAMY:
yqWymoreHallwachskv
jako nowego użytkownika.

Zarejestrowanch Uzytkowników: 63169

Super Administratorzy: 2
Administratorzy: 7
Użytkownicy: 63160

Użytkownicy Online:

tomekjez 6 dni
Blady 2 tygodni
Mamasita 6 tygodni
BOCHMAR 9 tygodni
alek10 tygodni

Gości Online: 10

Twoje IP to: 34.237.76.91

Kategorie Forum 46
Wštki na Forum 720
Posty na Forum 2195
Komentarzy 4586
Księga Gości
Newsy 1389
Artykuły 19
Foto Albumy 17
Zdjęcia w Albumach 263
ściagniętych plików 22
Kategorie Downloads 3
Ciekawe Strony 10
Postów w Shoutbox 6670
Ostatnio Widziani
tomekjez 6 dni
Blady 2 tygodni
Mamasita 6 tygodni
BOCHMAR 9 tygodni
alek10 tygodni
losfer11 tygodni
doktorek13 tygodni
FilipU16 tygodni
Marthinus21 tygodni
Holly22 tygodni
Ostatnie aktywne Tematy
Wątek Odpowiedzi Ostatni Post
Punktacja po 2 Turniejach 0 tomekjez 10-09-2019 16:26
Punktacja po 16 Turniejach ... 0 tomekjez 26-08-2019 22:32
Punktacja po 15 Turniejach 0 tomekjez 23-08-2019 10:13
Punktacja po 14 Turniejach 0 tomekjez 20-08-2019 08:54
Punktacja po 13 Turniejach 0 tomekjez 15-08-2019 22:17
PustaMiska - akcja charytatywna
Regulamin rozgrywek weteranów
ROZGRYWKI WETERANÓW
SEZON 2010/2011

projekt przyjęty przez Radę Weteranów podczas posiedzenia w dniu 25 czerwca 2010 roku
Rozdział I
Rada Weteranów
1. Rada Weteranów jako ciało doradcze Polskiego Związku Tenisa Stołowego zajmuje się
wszystkimi sprawami dotyczącymi środowiska weteranów.
2. Do najważniejszych zadań i kompetencji Rady Weteranów realizowanych w ścisłej współpracy z Zarządem, Komisją Sportu Masowego, Wydziałem Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz Okręgowymi Związkami Tenisa Stołowego należą:
1) rozwój i popularyzacja zdrowego sposobu życia poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej
weteranów,
2) opiniowanie wszystkich spraw związanych za sportem weteranów,
3) współorganizacja i nadzór nad rozgrywkami indywidualnymi weteranów m. in. poprzez
ustalanie kalendarza imprez, wybór organizatorów zawodów oraz prowadzenie
Ogólnopolskiego Rankingu Weteranów dla zawodniczek i zawodników weteranów we
wszystkich kategoriach wiekowych,
4) prowadzenie strony internetowej poświęconej sprawom środowiska weteranów,
5) prowadzenie działań marketingowych w celu pozyskania środków finansowych mających na
celu rozwój systemu rywalizacji sportowej weteranów,
6) nadzór nad gospodarką finansową środków pozyskanych przez Polski Związek Tenisa
Stołowego z tytułu opłat za wydanie licencji zawodnika weterana,
7) rozwój kontaktów międzynarodowych m.in. poprzez organizację Międzynarodowych
Mistrzostw Polski Weteranów, powołanie Klubu Reprezentanta Polski oraz wszechstronną
pomoc dla zawodniczek i zawodników weteranów uczestniczących w Mistrzostwach Świata
Weteranów i Mistrzostwach Europy Weteranów.
3. Rada Weteranów składa się z 7-11 członków w tym: Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego oraz Sekretarza wybieranych przez uczestników Indywidualnych
Mistrzostw Polski Weteranów. Kadencja Rady Weteranów jest równa z kadencją Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Skład Rady Weteranów zatwierdza Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego. W czasie trwania kadencji Rada Weteranów może wnioskować do Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego o odwołanie i powołanie członka.
4. Posiedzenia Rady Weteranów odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez
Przewodniczącego. W posiedzeniu Rady Weteranów mogą uczestniczyć zaproszeni goście. Uchwały Rady Weteranów zapadają podczas posiedzeń w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów najmniej obecności co najmniej 6 Członków. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie Członkowie Rady
Weteranów.
5. Rada Weteranów może podjąć uchwałę bez zwoływania posiedzenia.Rozdział II
Przepisy ogólne


6. Rada Weteranów współorganizuje i sprawuje nadzór nad rozgrywkami indywidualnymi
weteranów w oparciu o następujące przepisy:
1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1298 z
późniejszymi zmianami),
2) ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. 1996 nr 25 poz. 113 z
późniejszymi zmianami),
3) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104
z późniejszymi zmianami),
4) ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62,
poz. 504),
5) przepisy Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (The International Table Tennis
Federation),
6) przepisy Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (The European Table Tennis Union),
7) Statut Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
8) Regulamin Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2010/2011 oraz inne
przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
9) Regulamin Rozgrywek Weteranów Sezon 2010/2011.
7. Rada Weteranów może organizować rozgrywki szczebla centralnego, których głównym
organizatorem i sprawującym nadzór jest Polski Związek Tenisa Stołowego, a także rozgrywki, których organizacja została zlecona Radzie Weteranów przez Polski Związek Tenisa Stołowego lub inne uprawnione organy.
8. Rada Weteranów może przekazać organizację nad rozgrywkami indywidualnymi weteranów
dowolnemu podmiotowi.
9. W sezonie 2010/2011 Rada Weteranów współorganizuje i sprawuje nadzór nad rozgrywkami
indywidualnymi weteranów w następujących kategoriach wiekowych:
1) weterani w wieku 40-49 lat, urodzeni w latach 1962-1971,
2) weterani w wieku 50-59 lat, urodzeni w latach 1952-1961,
3) weterani w wieku 60-64 lat, urodzeni w latach 1947-1951,
4) weterani w wieku 65-69 lat, urodzeni w latach 1942-1946,
5) weterani w wieku 70-74 lat, urodzeni w latach 1937-1941,
6) weterani w wieku 75-79 lat, urodzeni w latach 1932-1936,
7) weterani w wieku powyżej 80 lat, urodzeni w 1931 roku i starsi.
10. W sezonie 2010/2011 Rada Weteranów współorganizuje i sprawuje nadzór nad
następującymi rozgrywkami indywidualnymi weteranów:
1) Międzynarodowe Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów,
2) Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów,
3) ogólnopolskie turnieje z cyklu Grand Prix Polski:
- 5 turniejów kategorii A (wartość nagród rzeczowych powyżej 5.000 zł.)
- 5 turniejów kategorii B (wartość nagród rzeczowych powyżej 2.500 zł.)
4) inne rozgrywki, których organizacja została zlecona Radzie Weteranów przez Polski Związek
Tenisa Stołowego, Okręgowe Związki Tenisa Stołowego lub inne uprawnione organy.
11. Na podstawie wyników sportowych Indywidualnych Mistrzostw Polski Weteranów i
ogólnopolskich turniejów z cyklu Grand Prix Polski kategorii A i B oraz na podstawie punktacji
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Rozgrywek Weteranów prowadzony będzie Ogólnopolski Ranking Weteranów we wszystkich kategoriach wiekowych, do którego zaliczane będzie 5 najlepszych wyników w sezonie uzyskanych wyłącznie przez zawodniczki lub zawodników posiadających w momencie rozgrywania zawodów licencję zawodnika weterana.
12. Przejście zawodniczki lub zawodnika do starszej kategorii wiekowej następuje z zachowaniem punktów zdobytych w młodszej kategorii wiekowej.


Rozdział III
Sprawy finansowe

13. Zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach indywidualnych weteranów w sezonie
2010/2011 współorganizowanych i nadzorowanych przez Radę Weteranów zobowiązani są do
wniesienia następujących opłat:
- opłata za przyznanie przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji zawodnika weterana dla
zawodniczki lub zawodnika w sezonie 2010/2011, której wysokość została uchwalona przez Zarząd
Polskiego Związku Tenisa Stołowego na wniosek Rady Weteranów - 50 zł
płatna w okręgowych związkach tenisa stołowego według procedury PZTS
- wpisowe do rozgrywek indywidualnych weteranów w sezonie 2010/2011 współorganizowanych
i nadzorowanych przez Radę Weteranów, którego wysokość została uchwalona przez Zarząd
Polskiego Związku Tenisa Stołowego na wniosek Rady Weteranów:
1) Międzynarodowe Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów - 100 zł
płatne w terminie 30 dni przed zawodami u organizatora
2) Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów - 50 zł
płatne w terminie 14 dni przed zawodami u organizatora
3) ogólnopolskie turnieje z cyklu Grand Prix Polski kategorii A - 30 z ł i kategorii B – 20 zł.
płatne zgodnie z warunkami określonymi w komunikacie organizacyjnycm
4) inne rozgrywki, których organizacja została zlecona Radzie Weteranów przez Polski
Związek Tenisa Stołowego, Okręgowe Związki Tenisa Stołowego lub inne uprawnione
organy płatne w dniu zawodów u organizatora

Rozdział IV
Warunki uczestnictwa

14. Warunkiem uczestnictwa zawodniczki lub zawodnika w rozgrywkach indywidualnych
weteranów współorganizowanych i nadzorowanych przez Radę Weteranów jest spełnienie
wszystkich wymogów wynikających z przepisów wymienionych w pkt. 6 niniejszego Regulaminu
Rozgrywek Weteranów, a w szczególności:
1) brak jakichkolwiek, przeterminowanych zobowiązań finansowych w stosunku do Polskiego
Związku Tenisa Stołowego,
2) posiadanie licencji zawodnika weterana uprawniającej do uczestnictwa w sporcie
kwalifikowanym przyznanej przez Polski Związek Tenisa Stołowego zgodnie art. 29. ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym,
3) posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
wynikłych na skutek uprawiania sportu kwalifikowanego zgodnie art. 31. ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym,
4) opłacenie wpisowego w wysokości określonej w pkt. 13 niniejszego Regulaminu Rozgrywek
Weteranów,
5) spełnienie szczegółowych warunków uczestnictwa określonych w regulaminach lub
komunikatach organizacyjnych zawodów.
15. Prawo uczestnictwa w ogólnopolskich turniejach Grand Prix Polski kategorii A i B posiadają
również zawodniczki i zawodnicy urodzeni w roku 1962 i starsi nie posiadający licencji zawodnika weterana.

Rozdział V
Standardy organizacji imprez

16. W sezonie 2010/2011 obowiązują następujące standardy organizacji imprez:
opis MIMP IMP KAT. A KAT. B
wartość nagród rzeczowych > 25.000 zł > 10.000 zł > 5.000 zł > 2.500 zł
konieczność rozgrywania wszystkich kategorii
wiekowych + + + -
Komitet Organizacyjny + + + +
publikacja materiałów informacyjnych na stronie
internetowej + + + +
konferencja prasowa + + - -
informacje prasowe zapowiadające zawody + + - -
materiały promocyjne + + - -
medale, puchary i dyplomy + + + +
stanowisko sędziego głównego + + + +
punkt informacyjny zawodów + + - -
opieka medyczna + + + +
hala do gry 16 stołów 16 stołów 12 stołów 8 stołów
trybuny dla zawodniczek, zawodników i kibiców + + + -
równomierne oświetlenie całego pola rozgrywek + + + +
ograniczenie dostępu światła dziennego + + + +
nagłośnienie w hali do gry + + + +
dostęp do bezprzewodowego internetu + + - -
bufet w pobliżu hali do gry + + + +
zapewnienie zakwaterowania + + + -
zapewnienie wyżywienia + + + -
wypełnienie zobowiązań marketingowych wobec
sponsorów + + - -
wypełnienie zobowiązań marketingowych wobec
współorganizatorów + + - -
wypełnienie zobowiązań wobec patronów
medialnych + + - -
zaproszenia na zawody skierowane do klubów
i stowarzyszeń tenisa stołowego + + + +
ceremonia otwarcia + + + +
ceremonia zamknięcia i wręczenie medali + + + +
sprawozdanie z zawodów + + + +
dokumentacja fotograficzna z zawodów + + + +


Rozdział VI
Sposoby przeprowadzania imprez

17. W sezonie 2010/2011 obowiązują następujące sposoby przeprowadzania imprez:
1) konkurencje i liczba uczestników:
- Międzynarodowe Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów oraz Indywidualne
Mistrzostwa Polski Weteranów:
- gry pojedyncze: do 64 najlepszych zawodniczek lub zawodników według
Ogólnopolskiego Rankingu Weterana; warunkiem rozegrania zawodów w danej
kategorii wiekowej jest udział co najmniej 8 zawodniczek, zawodników lub par; w
uzasadnionych przypadkach organizator zawodów, w porozumieniu z Radą
Weteranów, może dopuścić do rywalizacji zawodniczek lub zawodników z różnych
kategorii wiekowych,
- gry podwójne i mieszane: liczba par bez ograniczeń,
- ogólnopolskie turnieje Grand Prix Polski kategorii A i B:
- gry pojedyncze: liczba zawodniczek lub zawodników bez ograniczeń; warunkiem
rozegrania zawodów w danej kategorii wiekowej jest udział co najmniej 8
zawodniczek, zawodników lub par; w uzasadnionych przypadkach organizator
zawodów, w porozumieniu z Radą Weteranów, może dopuścić do rywalizacji
zawodniczek lub zawodników z różnych kategorii wiekowych,
2) system rozgrywania:
- Międzynarodowe Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów:
- gry pojedyncze: system do dwóch porażek z możliwością zajęcia 3-4 miejsca przez
zawodniczkę lub zawodnika z lewej strony tabeli 9; bez gry o 3 miejsce,
- gry podwójne i mieszane: system bezpośredniej eliminacji,
- Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów oraz ogólnopolskie turnieje Grand Prix
Polski kategorii A i B:
- gry pojedyncze:
- turniej eliminacyjny: system grupowy z udziałem 3-4 zawodniczek lub
zawodników w każdej z grup w celu wyłonienia 32 uczestników turnieju
głównego; do dalszej rywalizacji awansują zawodniczki lub zawodnicy, którzy
zajęli co najmniej 1 i 2 miejsca w każdej z grup,
- w przypadku uczestnictwa w turnieju eliminacyjnym ponad 64 zawodniczek lub
zawodników w celu wyłonienia 32 uczestników turnieju głównego przeprowadza
się turniej dodatkowy systemem bezpośredniej eliminacji z udziałem
zawodniczek lub zawodników, którzy zajęli 2 miejsca w każdej z grup,
- turniej główny z udziałem 32 zawodniczek lub zawodników: system do dwóch
porażek z możliwością zajęcia 3-4 miejsca przez zawodniczkę lub zawodnika z
lewej strony tabeli; bez gry o 3 miejsce; w pierwszej rundzie turnieju głównego
wyklucza się rywalizację zawodników z tej samej grupy turnieju eliminacyjnego,
- turniej pocieszenia: system do dwóch porażek z udziałem zawodniczek lub
zawodników, którzy zajęli 3 i 4 miejsca w grupach w turnieju eliminacyjnym oraz
zawodników uczestniczących w turnieju dodatkowym, którzy nie awansowali do
turnieju głównego, z możliwością zajęcia 33-34 miejsca przez zawodniczkę lub
zawodnika z prawej strony tabeli, bez gry o 33 miejsce;
- w przypadku zgłoszenia do danej kategorii wiekowej poniżej 32 zawodniczek lub
zawodników turniej eliminacyjny i turniej pocieszenia nie są rozgrywane,
3) sposoby rozstawienia:
- gry pojedyncze: według Ogólnopolskiego Rankingu Weteranów,
- gry podwójne i mieszane: na podstawie sumy punktów według Ogólnopolskiego
Rankingu Weteranów zdobytych przez zawodniczki i zawodników tworzących parę,
- dopuszcza się do udziału w danej kategorii wiekowej pary, w której jedna z zawodniczek
lub jeden zawodników jest ze starszej kategorii wiekowej, a rozstawienie pary
następuje na podstawie sumy punktów według Ogólnopolskiego Rankingu Weteranów
zdobytych przez zawodniczki lub zawodników w dwóch kategoriach wiekowych,
- w przypadku równej liczby punktów par podwójnych na wyższym miejscu rozstawiana
jest para, której zawodniczka lub zawodnik zdobył najwyższą liczbę punktów według
Ogólnopolskiego Rankingu Weteranów,
- w przypadku równej liczby punktów par mieszanych na wyższym miejscu rozstawiana
jest para, której zawodnik zdobył większą liczbę punktów według Ogólnopolskiego
Rankingu Weteranów.

Rozdział VII
Kary

18. Z tytułu przekroczenia przepisów wymienionych w pkt. 6 niniejszego Regulaminu Rozgrywek
Weteranów w związku z udziałem w rozgrywkach indywidualnych weteranów organizowanych i
nadzorowanych przez Radę Weteranów na podstawie Statutu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego może nakładać następujące kary:
4) otrzymanie pierwszej żółtej kartki - kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika
weterana w wysokości 50 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania żółtej kartki,
5) otrzymanie drugiej żółtej kartki - kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika weterana
w wysokości 100 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania żółtej kartki,
6) otrzymanie trzeciej żółtej kartki - kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika weterana
w wysokości 100 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania żółtej kartki,
7) otrzymanie czerwonej kartki – kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika weterana w
wysokości 200 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania czerwonej kartki.
19. Decyzja o nałożeniu kary powinna zawierać: wskazanie ukaranego, podstawę prawną
nałożenia kary, uzasadnienie nałożenia kary, rodzaj kary oraz sposób i termin jej wykonania, a także pouczenie o trybie odwoławczym od nałożonej kary.
20. Odpis decyzji o nałożeniu kary przez Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego powinien
zostać niezwłocznie doręczony ukaranemu.

Rozdział VIII
Sprawy sporne i protesty

21. W sprawach spornych, zgłaszanych po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł, dotyczących
wyłącznie organizacji i przebiegu rozgrywek indywidualnych weteranów, decyzje podejmuje Komisja Odwoławcza powołana spośród obecnych Członków Rady Weteranów. Decyzje Komisji Odwoławczej są ostateczne.
22. W sprawach spornych, zgłaszanych po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł, dotyczących
interpretacji przepisów gry podczas rozgrywek indywidualnych weteranów decyzje podejmuje
Komisja Sędziowska. Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne.
23. Protest w formie pisemnej wraz z opłatą za wniesienie protestu w wysokości 500 zł, powinien zostać wniesiony do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu opłata za wniesienie protestu nie podlega zwrotowi.


Rozdział IX
Tryb odwoławczy

24. Od decyzji Komisji Odwoławczej powołanej spośród obecnych Członków Rady Weteranów
dotyczących rozgrywek indywidualnych weteranów przysługuje wniesienie odwołania do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
25. Od decyzji Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego dotyczących rozgrywek indywidualnych weteranów przysługuje wniesienie odwołania do Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
26. W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od orzeczeń polskiego związku sportowego
osobie wnioskującej o przyznanie licencji zawodnika lub pozbawionej takiej licencji przysługuje skarga
do wojewódzkiego sądu administracyjnego zgodnie z Art. 30 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
sporcie kwalifikowanym.
27. Do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim mogą być
zaskarżone decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe właściwych organów Polskiego Związku Tenisa Stołowego zgodnie z Art. 43 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym.
28. Prawo zaskarżenia do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie
Olimpijskim decyzji dyscyplinarnych lub regulaminowych właściwych organów Polskiego Związku Tenisa Stołowego przysługuje ponadto osobie uprawnionej, jeżeli decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem przepisów prawa, statutów i regulaminów lub strona została pozbawiona prawa do obrony zgodnie z Art. 43 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym.
29. Od orzeczenia dyscyplinarnego lub regulaminowego wydanego przez Trybunał w sprawach, o których mowa w Art. 43 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym, oraz
postanowienia wydanego na podstawie Art. 23a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie
kwalifikowanym przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w przypadku rażącego
naruszenia przepisów prawa lub oczywistej niesłuszności orzeczenia zgodnie z Art. 44 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym.

Rozdział X
Przepisy końcowe

30. Regulamin Rozgrywek Weteranów sezon 2010/2011 został przyjęty uchwałą Zarządu
Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu xxx 2010 roku.
31. Regulamin Rozgrywek Weteranów 2010/2011 obowiązuje do chwili uchwalenia przez Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego Regulaminu Rozgrywek Weteranów sezon 2011/2012.
Link


Przy okazji REGULAMIN ROZGRYWEK
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
na sezon 2010/2011
(zwany dalej „Regulaminem”)
Link
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

tomekjez
30/08/2019 16:07
Rozdanie nagród za obydwa TOPy (wiosna i lato) odbędzie się 9.09.2019 na turnieju poniedziałkowym

tomekjez
26/08/2019 22:46
z tego powodu przynajmniej 4 osoby w kolejności z następnych miejsc czyli: 17,18,19, 21,23,24,25,26 (20 i 22 nie bedzie na pewno)

tomekjez
26/08/2019 22:40
Na tą chwilę już wiem, że z pierwszej 16-ki kwalifikującej sie do gry w TOPie nie pojawią się na pewno 4-ry osoby, oraz z następnych w kolejności nie będzie na pewno 1-ej

tomekjez
26/08/2019 22:36
Ostatni turniej cyklu letniego 2019 za nami. TOP12 odbędzie się jak już pisałem 28.08.2019 w środę.

tomekjez
21/08/2019 22:45
tu na czacie, przez kolegę... itd - wchodzą do gry za nich następne osoby klasyfikacji

Archiwum